Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Polska), składa się z firm, które dynamicznie działają w pięciu odrębnych sektorach rynku :
  • Przemysł ciężki
  • Hotelarstwo
  • Developing
  • Nieruchomości
  • Handel detaliczny.

Dawniej znana jako Grupa Kapitałowa Makrum S.A., od 11 lipca 2007 jest notowana na GPW. Głównym celem Spółki jest inwestowanie w branżach z najlepszą rentownością i potencjałem wzrostu, na rynkach polskich i zagranicznych.